Kultura

Polska od stuleci była krajem religijnych, etnicznych i kulturowych spotkań. Chociaż dziś kojarzona jest głównie z katolicyzmem, w wielu zakątkach kraju można spotkać mniejszości muzułmańskie, żydowskie i prawosławne, z charakterystycznymi zwyczajami, architekturą czy kuchnią. Również mniejszości etniczne – Łemkowie, Litwini, Tatarzy, Białorusini – by wymienić tylko niektóre – z dumą kultywują swoje tradycje, tworząc wyrazistą kulturową mozaikę, pełną niespotykanych gdzie indziej barw, smaków i dźwięków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.