Dlaczego recykling jest tak istotny w kontekście ochrony środowiska?

Recykling odpadów uchodzi za najskuteczniejszą metodę ochrony środowiska. Najbardziej oczywistym efektem przetwarzania odpadów, który ma pozytywny wpływ na ekosystem, jest zmniejszenie ilości odpadów zalegających na wysypiskach. Recykling odpadów ma jednak głęboki sens nie tylko dlatego, że umożliwia racjonalne zagospodarowanie odpadów produkowanych przez światową gospodarkę w miliardach ton rocznie. W jaki sposób recykling i ochrona środowiska są ze sobą powiązane i dlaczego przetwarzanie odpadów jest tak ważne?

Recykling a ochrona środowiska – jak przetwarzanie odpadów wspiera ekologię?

Wszystkie dobra, z których korzystamy, zmienią się w odpady, a na ich miejsce potrzebować będziemy nowych produktów. Nowe buty, komputer, samochód mogą powstać z surowców wydobytych ze złóż naturalnych lub pochodzących z przetworzenia. Surowce wtórne, których dostarcza recykling odpadów, nie muszą różnić się jakością od surowców pochodzących z wydobycia, a ich wykorzystanie znacząco zmniejsza negatywny wpływ przemysłu na środowisko. Produkcja dóbr z surowców pochodzących z odzysku nie emituje tak dużej ilości zanieczyszczeń, generuje mniejsze ilości CO2, pozwala oszczędzać wodę i energię. Z kolei mniejsza eksploatacja złóż naturalnych to ich ochrona i szansa na poprawę kondycji środowiska. Zawracanie materiałów do obiegu jest realną formą ochrony naturalnych obszarów przyrodniczych, siedlisk wielu gatunków roślin i zwierząt, dobrobytu, zdrowia i życia człowieka.

Ochrona środowiska poprzez zamknięty obieg surowców

Odpady bywają nazywane siódmym zasobem planety. Przetwarzanie odpadów jest też podstawowym filarem, na którym opiera się gospodarka cyrkularna dążąca do zamykania obiegu surowców w gospodarce. Na styku świata nauki, myśli technologicznej i biznesu powstają coraz lepiej działające inicjatywy praktycznego kształtowania produkcji i konsumpcji w duchu GOZ. Europejski lider branży recyklingu – Stena Recycling, firma zarządzająca odpadami, której oddziały od dwóch dekad działają również w Polsce, niemal co chwila tworzy nowe rozwiązania, które wspierają recykling odpadów różnych frakcji i pokazują producentom jak w praktyce zamykać obieg i optymalizować procesy gospodarowania odpadami.

Jednym z ostatnich spektakularnych osiągnięć firmy Stena Recycling jest zakończona wielkim sukcesem współpraca z przedsiębiorstwem chemicznym Inovyn, której nadrzędnym celem było efektywniejsze gospodarowanie odpadami powstających w szwedzkich zakładach. Rozwiązania zaproponowane przez Stena Recycling pozwoliły zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych przez to przedsiębiorstwo, udoskonaliły sortowanie odpadów i przełożyły się na wyższy odzysk surowców z odpadów, co stanowi podstawę zamykania obiegu.

Jakie korzyści recykling odpadów daje producentom?

Przykład projektu zrealizowanego przez Stena Recycling i Inovyn dobitnie dowodzi, że recykling odpadów przekłada się nie tylko na korzyści środowiskowe. Firma racjonalnie gospodarująca odpadami, zatroskana o skuteczność segregacji odpadów, dbająca o redukcję ilości śmieci czy ograniczenie kosztów transportu odpadów może spodziewać się, że wydatki związane z zarządzaniem odpadami przekształcą się w przychód. Nie mniej istotne są tu też korzyści wizerunkowe – konsumenci chcą dziś kupować produkty przyjazne środowisku. Stena Recycling wspiera różne branże i dostosowuje oferowane rozwiązania do potrzeb konkretnych firm. Swoim klientom udostępnia także nowoczesne narzędzie do monitorowania odpadów – Portal Klienta. To innowacyjne i pierwsze na rynku narzędzie analityczne, które na bieżąco dostarcza dane o odpadach w firmie i pozwala na ich podstawie optymalizować procesy gospodarowania odpadami w taki sposób, by przyniosły one oszczędności przedsiębiorstwu i były maksymalnie korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *