W jaki sposób zbadać kondycję roślinności?

Badanie kondycji gleb i stanu upraw ma w rolnictwie szczególne znaczenie. To jedne z czynników warunkujących obfitość plonów. Prostą metodą określenia kondycji roślin jest wyznaczenie i analiza współczynnika NDVI. Czym jest, jak go obliczyć i jak interpretować jego wartości? Dowiesz się, zapoznając się z treścią tego artykułu.

Co to jest wskaźnik NDVI?

NDVI to skrót od angielskiego Normalized Difference Vegetation Index, czyli normalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji. Pozwala w sposób bezinwazyjny zbadać kondycję upraw czy innych obszarów zielonych.

Zdrowe, rozwinięte rośliny pochłaniają światło czerwone i odbijają bliskie podczerwieni, podczas gdy chorujące lub słabo rozwinięte rośliny zachowują się odwrotnie. NDVI to wskaźnik, który ocenia właśnie różnicę między promieniowaniem bliskiej podczerwieni a światłem czerwonym. Informacje na temat tego, jak obliczyć ten wskaźnik, znajdziesz w artykule: https://agronomist.pl/articles/ndvi-czym-jest-i-jak-korzystac-z-tego-wskaznika.

NDVI przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak wegetacji (śnieg, woda, gleba niepokryta roślinnością fotosyntetyzującą) a 1 – gęste pokrycie zdrową roślinnością.

Jakie informacje można uzyskać na podstawie analizy wartości NDVI?

Analiza współczynnika NDVI pozwoli na oszacowanie ważnych dla rolników wartości, takich jak:

  • natężenie fotosyntezy – będzie świadczyło o kondycji roślin,
  • prognozowanie plonów,
  • prognozowanie ilości biomasy, jaką wytworzy dany ekosystem.

Serwis Agronomist.pl przygotował narzędzie do satelitarnego monitoringu pól – SatAgro, przy użyciu którego użytkownicy pól uprawnych mogą oceniać kondycję upraw na podstawie wskaźnika NDVI. Pomoże to w zoptymalizowaniu dawkowania nawozów, wyznaczaniu stref do badań glebowych czy nakreślaniu obszarów do zarządzania polem. Niewątpliwie będzie to nieoceniona pomoc w uzyskiwaniu optymalnych plonów i jednocześnie prowadzeniu zrównoważonej gospodarki rolnej, która będzie przyjazna dla środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *