Efekt cieplarniany – co to jest? Przyczyny i skutki

Czym jest efekt cieplarniany? 

Efekt cieplarniany jest błędnie utożsamiany z globalnym ociepleniem, chociaż te dwa pojęcia są mocno ze sobą związane. Efekt cieplarniany to naturalne zjawisko występujące od milionów lat. Jego działanie jest korzystne dla Ziemi, ponieważ dzięki niemu temperatura na powierzchni jest dodatnia i sprzyja rozwojowi życia. Bez tego zjawiska na planecie byłoby bardzo zimo, a  średnia temperatura wynosiłaby około -20’C. Oznaczałoby to, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie miałoby szans na przetrwanie. 

Przyczyny występowania efektu cieplarnianego

Efekt cieplarniany polega na tym, że temperatura planety stopniowo wzrasta dzięki obecności gazów cieplarnianych znajdujących się w atmosferze. Powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie podczerwone, z czego większość jest pochłaniana i odbijana przez cząsteczki gazów i chmury – powoduje to podwyższenie temperatury. Podobnie dzieje się w przypadku promieni słonecznych – ponad połowa jest pochłaniana przez planetę i służy do jej ogrzewania. 

Skutki efektu cieplarnianego i powstawanie globalnego ocieplenia

O występowaniu globalnego ocieplenia zrobiło się głośno w ostatnich stuleciach, kiedy naukowcy zanotowali znaczny wzrost średniej temperatury Ziemi. Zaczęto zastanawiać się co powoduje znaczne ocieplenie klimatu i wyciągnięto wniosek – przyczyną jest nasilenie efektu cieplarnianego. Oznacza to, że w wyniku działalności człowieka do atmosfery dostaje się więcej gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenek węgla, freon, ozon, tlenek azotu oraz metan), które wywołują tzw. efekt szklarniowy. Obecne w atmosferze cząsteczki gazów pochłaniają coraz większą ilość promieniowania i tym samym ocieplają powierzchnię planety. 

Skutkami nadmiernego efektu cieplarnianego są:

  • anomalia pogodowe (susze, huragany, powodzie)
  • topnienie lodowców a tym samym podniesienie się poziomu wód,
  • ocieplanie oceanów i zwiększenie ilości parującej wody,
  • zaburzenie równowagi w ekosystemach, 
  • zaburzenia w cyrkulacji powietrza (występowanie trąb powietrznych, huraganów itd.). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *