Ślad węglowy produktu – czy trzeba informować o nim na etykiecie?

Informacja o śladzie węglowym produktu podana do informacji publicznej mogłaby mieć pozytywny skutek na ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Czym jednak jest ślad węglowy i jakie znaczenie ma dla gospodarki i środowiska naturalnego?

Czym jest ślad węglowy produktu?

Ślad węglowy produktu to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych w trakcie pełnego cyklu życia produktu. Jest on wyrażany jako ekwiwalent dwutlenku węgla odpowiadający jednostce funkcjonalnej produktu. Stanowi element śladu środowiskowego.

Jakie komponenty wchodzą w skład obliczeń?

Obliczenia, które są wykonywane za pośrednictwem narzędzia kalkulatora śladu węglowego, wchodzą w skład trzech obszarów, które są związane ze środowiskiem naturalnym. Należą do nich następujące komponenty:

 • obszar obiektów oraz procentowa zajętość,
 • lokalna produkcja energii, a także inne działania przemysłowe,
 • podróże służbowe: koleją, samolotem lub samochodem,
 • odpady przedsiębiorstwa,
 • zużycie energii w danym obiekcie tj. np. gaz, węgiel, elektryczność, energia słoneczna.

Kalkulator śladu węglowego ma za zadanie przekształcić każde ze źródeł energii, odpadów oraz podróży z pierwotnych jednostek miary, stosując współczynniki konwersji emisji.

W jaki sposób można informować konsumentów o śladzie węglowym produktu?

Najprostszym sposobem edukacji społeczeństwa byłoby umieszczenie informacji o śladzie węglowym danego produktu na jego opakowaniu bądź etykiecie z dokładnym wyjaśnieniem skali zjawiska. Przez pewien czas spekulowano, czy nie zastosować w Polsce tej metody na produktach żywnościowych, ponieważ stanowią ¼ całej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, lecz ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.

Kto i dlaczego decyduje się na obliczanie śladu węglowego?

Na obliczenie śladu węglowego decydują się zazwyczaj większe przedsiębiorstwa, bo to firmom te dane przynoszą najwięcej korzyści. Wśród benefitów, jakie można wymienić, wyróżniamy:

 • środowiskowe,
 • ekonomiczne,
 • wizerunkowe.

Jednak ta klasyfikacja jest bardzo płynna i konkretne korzyści można przytoczyć do więcej niż jednej kategorii. Poniżej znajduje się wyjaśnienie każdego z nich:

Aspekt ekologiczny

Działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko są podstawową zaletą obliczeń śladu węglowego. Takie obliczenia dają szansę na wymierzenie dokładnej i realnej wielkości emisji gazów cieplarnianych, która wytwarza się w trakcie produkcji każdego wyrobu. Można to nazwać krokiem milowym w kwestii odkrycia realnego wpływu działalności firmy na stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Jeżeli do obliczeń podejdzie się etapowo, będzie można wywnioskować, który z elementów emituje najwięcej zanieczyszczeń. Dzięki temu projektując działania, mające na celu ochronę środowiska, można wziąć pod uwagę te czynniki, które zanieczyszczają ją najbardziej, skutecznie im przeciwdziałając w danej specyfice firmy.

Optymalizacja procesu produkcji

Dogłębna analiza wszystkich etapów oraz elementów procesu ułatwia dobór odpowiednich rozwiązań, które dotyczą łańcucha dostaw i samego procesu produkcji. Wśród najważniejszych czynności wymienia się zwiększenie efektywności energetycznej albo odpowiednią gospodarkę energią, surowcami, a także odpadami. Wszelkie usprawnienia środowiskowe działalności firmy, które wynikają z określenia wielkości śladu węglowego, stwarzają możliwość opracowania „zielonej” koncepcji projektowej, redukcję ilości odpadów, ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie zapotrzebowania na media i zintensyfikowanie współpracy z dostawcami o niskim poziomie węglowym.

Aspekty ekonomiczne, jako wsparcie wzrostu

Kolejna korzyść jest niezwykle ważna dla przedsiębiorców, gdyż jest związana z finansami firmy. Składają się na nią: redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka czy też wspieranie wzrostu. Przedsiębiorstwo obniża swoje nakłady za pomocą zracjonalizowania zużycia energii i surowców oraz ponowne wykorzystanie odpadów. Firmy usługowe również obniżają koszty za pomocą optymalizacji zużycia energii i mediów. Oprócz tego wprowadzone nowe procedury w kwestii użytkowania elektroniki oraz poprawiona logistyka podróży służbowych może być ważnym sektorem oszczędnościowym. Działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego mogą przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstwa w wielu sektorach takich jak:

 • oszczędność zasobów,
 • poprawione relacje z inwestorami,
 • lepsza pozycja do negocjacji z kontrahentami,
 • większe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania do rozwoju firmy od instytucji proekologicznych,
 • identyfikacja udoskonaleń i nowych rozwiązań dla produktów i procesów.

W przypadku porównywania wyników produktów wraz z innymi firmami, w tym zagranicznymi, dane przedsiębiorstwo może stać się liderem, a co się z tym wiąże wyprzedzić konkurencję w staraniach o nowego klienta.

Poprawa wizerunku firmy

Jest to jeden z ważniejszych benefitów niosących ze sobą określenie śladu węglowego. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, iż tego aspektu nie należy rozpatrywać wyłącznie w kwestii marketingu czy public relations, gdyż wydajność firmy opiera się także na wyróżnikach pozafinansowych. Właśnie dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. W raportach CSR są zawierane informacje dotyczące śladu węglowego. Im wyższa pozycja w rankingu, tym większe uznanie zyskuje przedsiębiorstwo w oczach inwestorów oraz instytucji propagujących CSR.

Warto podkreślić, że ślad węglowy produktu jest wyliczeniem, ile przez cały cykl jego życia zużywa gazów cieplarnianych, które mają destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie firmy, które pragną się rozwijać i pozostawać w czołówce renomowanych przedsiębiorstw wdrażają innowacyjne metody, mające pomóc zarówno środowisku, jak i firmom w rozwoju oraz wspólnej kooperacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *