Ekoturystyka

EkoturystykaEkoturystyka, zrównoważona turystyka, odpowiedzialna turystyka. Co to wszystko znaczy?

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystyki (TIES) ekoturystyka to: odpowiedzialne podróżowanie do naturalnych obszarów, które pomaga zachować stan środowiska naturalnego oraz wspomaga dobrobyt lokalnej społeczności (TIES, 1990).

Z ekoturyzmem związana jest także idea zrównoważonego rozwoju, zdefiniowana dla turystyki w dokumencie Agenda 21 z 1992 r. jako taki jej rozwój, w którym „potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Jak organizujemy nasze wyprawy?

Wierzymy, że kontakt z dziką przyrodą oraz lokalną, tradycyjną kulturą może być wzbogacającym i niezapomnianym doświadczeniem, a jednocześnie wspaniałą przygodą. Zależy nam na tym, by podróżować w sposób, który nie umniejsza zasobów naturalnych, ale przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Przykładamy dużą wagę do zachowania kluczowych elementów odpowiedzialnego podróżowania, gdy tylko jest to możliwe.

1. Minimalny wpływ na otaczające środowisko

Trekking, rower, kajak, tratwa, konie – przemieszczając się, stawiamy na środki transportu najmniej uciążliwe dla przyrody. Tam, gdzie to konieczne, przy pokonywaniu znacznych dystansów wybieramy kolej.

2. Maksymalny szacunek dla lokalnej kultury i historii regionu

Proponujemy Państwu zaskakujące różnorodnością doświadczenie polskiej kultury i zwyczajów – poprowadzimy Was przez mikroświaty etnograficznie interesujących miejsc, fascynujących zdarzeń i wyśmienitej tradycyjnej kuchni. Multietniczność, unikatowa architektura, ocalone od zapomnienia zawody i umiejętności, lokalny koloryt – to wszystko składa się na niezapomniany czar naszych wędrówek.

3. Maksymalne ekonomiczne wsparcie lokalnych społeczności i organizacji społecznych

Jako organizacja pozarządowa, nienastawiona na zysk, lepiej rozumiemy potrzeby lokalnych społeczności i organizacji społecznych. Gdy to możliwe, staramy się budować lokalne partnerstwa i współpracować z już istniejącymi, a także wspierać lokalne działania oraz ochronę dzikiej przyrody i biologicznej różnorodności. Organizując wyprawę dbamy o możliwie najbardziej ekologiczne, przy zachowaniu wysokich standardów, zakwaterowanie wśród lokalnej społeczności (w zależności od regionalnej infrastruktury). Ponadto wszelkie korzyści finansowe zostaną przeznaczone w całości na realizację projektów ekologicznych (m.in. GMO i zrównoważony transport) w ramach działań Fundacji INSPRO .

4. Maksimum satysfakcji odpowiedzialnego podróżnika

Zgodnie z koncepcją ekoturystyki, chcemy dostarczać pozytywnych doświadczeń zarówno uczestnikom naszych wypraw, jak i gospodarzom oraz przewodnikom. Dobrze wykwalifikowana i profesjonalna kadra stworzy w czasie waszej wyprawy możliwość odkrywania, doświadczania, podziwiania, smakowania i uczenia się. Podpowie również jak się zachowywać, by nie urazić lokalnej społeczności.

Możliwość komentowania jest wyłączona.